Se upp för difteri

Se upp om du blir biten av en hund. Även om såret är litet kan mycket farliga bakterier ta sig in i kroppen den vägen. Det gäller bland annat difteribakterien, som kan ge upphov till en livshotande sjukdom.

Difteri är klassad som en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Det innebär att den som insjuknar kan isoleras, om det bedöms finnas skäl för det. Sjukdomen kallas även för äkta krupp eller stryparsjuka, och orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae. I många länder vaccinerar man mot difteri – i Sverige ingår den i barnvaccinationerna. På senare tid har dock fall av difteri upptäckts i Sverige, bl.a. hos en hundägare.

Difteri i bitsår

Eva Walder från Vitaby på Österlen råkade nudda sin hunds svansrot när hon skulle duscha honom, och då högg han henne i handen. Det blev bara ett litet sår, som hon tänkte att hon kunde behandla på egen hand, berättar Walder för Expressen. Men på något sätt fick hon in difteribakterier i såret, som blev inflammerat. Dessutom började vävnaden i handen att dö.

Eva Walder gick till sjukhuset i Kristianstad, där man tog prover som skickades till smittskyddsläkare i Stockholm. Därifrån blev Walder uppringd, och hon fick veta att hon drabbats av difteri, en sjukdom som knappt synts till i Sverige de senaste 25 åren. Hon skulle remitteras från sjukhuset i Kristianstad, som tagit proverna, till handkirurgen på Malmö sjukhus, men detta drog ut på tiden, så till slut kontaktade hon handkirurgen själv. Där tog man bort död vävnad ur såret, och ersatte den med vävnad från underarmarna. Eva Walder klarade sig bra, men har idag vissa svårigheter med rörligheten i handen. Dessutom har hon gropar på underarmarna, på de ställen som frisk vävnad togs ifrån. Hon har anmält sjukhuset i Kristianstad till Patientnämnden.

Om man inte är vaccinerad mot difteri bör man åtgärda detta snarast. Det gäller inte bara hundägare, utan alla som löper större risk att få sår, och som träffar många människor i sitt arbete eller på fritiden.